Siêu hot  : Chương trình cho vay Ngân hàng lãi suất 0%

Điều kiện vay 

  1. KH từ đủ 20 tuổi và không quá 65 tuổi tại thời điểm tất toán khoản vay
  2. Thu nhập của cả 2 vợ chồng tối thiểu từ 15 triệu đồng/tháng trở lên (không tính đến thu nhập của người đồng trả nợ)
  3. KH hoặc vợ/chồng KH phải có địa chỉ thường trú và địa chỉ sinh sống tại địa bàn TCB có trụ sở.
  4. Tại mọi thời điểm đối với một KH, tổng số xe tài trợ với mục đích đi lại tại 4 TCB (xe du lịch dưới 9 chỗ) không vượt quá 5 xe (bao gồm khoản vay mua xe đang có dư nợ và phương án vay mua xe đang trình vay vốn).